FANDOM


 • صفحهٔ تازه حداقل دستمزد
  ایجادشده توسط Mehdi20
  صفحهٔ تازه: تعریف حداقل دستمزد اثرات حداقل دستمزد Edit
 • ویرایش دولت رفاه
  ویرایش‌شده توسط کاربر ناشناس diff
  خلاصه: تعریف دولت رفاه:
 • ویرایش دولت رفاه
  ویرایش‌شده توسط Mehdi20 diff
 • ویرایش دولت رفاه
  ویرایش‌شده توسط Mehdi20 diff
  خلاصه: استدلالهای مدافعین دولت رفاه:
 • صفحهٔ تازه دولت رفاه
  ایجادشده توسط Mehdi20
  صفحهٔ تازه: تعریف دولت رفاه استدلالهای مدافعین دولت رفاه Edit استدلالهای مخالفین دولت رفاه Edit منابع Edit ویکیِ مؤسسه‌ی میزس
 • ویرایش خانه
  ویرایش‌شده توسط Mehdi20 diff
 • ویرایش خانه
  ویرایش‌شده توسط Mehdi20 diff
  عکس افزوده‌شده:
 • صفحهٔ تازه کوتاه‌نویسی
  ایجادشده توسط Mehdi20
  صفحهٔ تازه: کوتاهه نویسی و پرهیز از روده‌درازی
 • ویرایش ساده نویسی
  ویرایش‌شده توسط Mehdi20 diff
  خلاصه: اصول مهم نگارش برای ساده نویسی:
 • صفحهٔ تازه ساده نویسی
  ایجادشده توسط Mehdi20
  صفحهٔ تازه: اصول مهم نگارش برای ساده نویسی Edit 1-مراعات دستورزبان 2-بکار نبردن کلمات غیرمتداول ونامأنوس 3-کوتاهی جمله ها اول:دانستن دستورزبان برای انشاء نویس...
 • صفحهٔ تازه نقد مارکسیسم
  ایجادشده توسط Mehdi20
  صفحهٔ تازه: نقد موضوعات مرتبط با مارکسیسم
 • ویرایش فاصله طبقاتی در کشورهای اسکاندیناوی
  ویرایش‌شده توسط Mehdi20 diff
 • صفحهٔ تازه فاصله طبقاتی در کشورهای اسکاندیناوی
  ایجادشده توسط Mehdi20
  صفحهٔ تازه: چپ‌گرایان معمولا از نابرابری توزیع ثروت در اقتصاد سرمایه‌داری خیلی انتقاد می‌کنند. از طرفی سیستم اقتصادی مورد علاقه‌شون مدلِ کشورهای اسکاندیناوی هست....
  عکس افزوده‌شده:
 • ویرایش لیبرتارینیسم در یک جمله
  ویرایش‌شده توسط Mehdi20 diff
 • صفحهٔ تازه لللللل
  ایجادشده توسط Mehdi20
  صفحهٔ تازه: دیوید برگلند زمانی لیبرتارینیسم را در یک درس خلاصه کرده بود. حالا من آن را در یک جمله معنا می‌کنم. موجزترین تعریفی که از لیبرتارینیسم به ذهنم می‌رسد...
 • صفحهٔ تازه صفحهٔ اصلی
  ایجادشده توسط Mehdi20
  صفحهٔ تازه: درباره خوش امدید
 • صفحهٔ تازه درباره
  ایجادشده توسط کاربر ناشناس
  صفحهٔ تازه: در این دانشنامه آنلاین لیبرتارینیسم به زبان ساده و به شکل خلاصه تشریح میشود.
 • صفحهٔ تازه خوش امدید
  ایجادشده توسط Mehdi20
  صفحهٔ تازه: به ویکی لیبرتارینیسم خوش امدید
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.